Bizi arayın

Bizimle iletişime geçin:

+90 212 339 93 10

Pzt. - Cuma 9.00 - 18.00

VERİ GİZLİLİK BEYANI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu olarak Grenke Kiralama Limited Şirketi (“Grenke Türkiye”) için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve Aydınlatma Metni ile Grenke bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının, dahil olduğumuz Grenke şirketler topluluğu çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

 

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Grenke Türkiye, müşterilerine, yatırımcılara, uzman satıcılara tedarikçilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirimesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini ve ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

 

Grenke Türkiye olarak, operasyonlarımız doğrultusunda, https://www.grenke.com.tr/tr.html internet sitesini (“internet sitesi”) ziyaret edenlerin, müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin gizliliğini ve kişisel verilerini korumak bizim için önemlidir. KVKK’ya uygun olarak, internet sitesini kullanımınızla, tedarik ve hizmet alımlarınız ile bağlantılı olarak elde ettiğimiz kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işlenmesi, korunması ve kişisel verilerinizin işlenmesinin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

1. Veri Sorumlusu

Grenke Türkiye, aşağıda bilgileri verilen veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçları ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. https://www.grenke.com.tr/tr.html alan adlı internet sitesi Grenke Türkiye tarafından işletilmektedir.

 

Grenke Kiralama Limited Şirketi

Adres: Levent Büyükdere Cad. APA GIZ Plaza No:191, D:9, 34330 Beşiktaş

Tel: (0212) 339 93 00

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Kişisel Veri Sahipleri

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız kişisel veriye örnek gösterilebilir. Çerezler kullanılmak suretiyle toplanan ve kimliğinizin belirlenmesini doğrudan mümkün kılmayan bilgiler, örneğin internet sitesini nasıl kullandığınız gibi bilgiler de eğer bu bilgiler kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik kullanılarak ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve işlenmişse kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler ise sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebileceğimiz, özetlenen, toplanan, işlenen ve anonim hale getirildiği için gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek bilgilerdir. Çerezler ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye madde 9’den ulaşabilirsiniz.

 

İnternet sitesi kullanıcıları, sunulan bilgilerin büyük bölümüne kişisel bilgilerini kaydetmeden de ulaşabilmektedir. Grenke Türkiye,

 

 1. Başta operasyonel kiralama hizmetine ilişkin olmak üzere, ihtiyaç analizleri, danışmanlık ve sair işlemleri gerçekleştirmek,
 2. İnternet sitesini ziyaret eden kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek,
 3. Bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlayabilmek amaçları ile;

 

 • İnternet sitesini kullanırken kullanıcılardan, ve
 • Yukarıda açıklanan amaçlarla müşterilerimizden,
 • Tedarikçileri,
 • Hizmet ortakları ve diğer iş ortakları, ve
 • Bunların temsilcilerinden bazı kişisel veriler talep edebilmektedir.

 

Şirketimiz tarafından söz konusu kişisel verileriniz;

 

 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnternet sitesini kullanan internet kullanıcılarına daha iyi hizmet verilebilmesi;  
 • İç (Dahili) İş Süreçlerini Optimize Etmek İçin Kalite Güvencesi
 • Kullanıcılara ve müşterilere geribildirimde bulunmak ve benzeri amaçlarla işlenmektedir.

 

3. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

Şirketimiz bünyesinde verilerinize erişimi olan kimseler, sözleşmesel ve yasal çerçevedeki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için verilerinize erişim sağlarlar. Hizmet sağlayıcılarımız ve temsil yetkisini haiz kişiler de aynı nedenlerden ötürü verilerinize erişim sağlayabilirler. Bu şirketler finansal hizmetler, bilişim teknolojileri, lojistik, baskı hizmetleri, telekomünikasyon, alacak tahsili, danışmanlık hizmetleri ve satış ve pazarlama alanlarında hizmet veren şirketlerdir.

 

Şirketimiz dışındaki kişiler ile veri paylaşımı ancak ve ancak şirketimiz kanunen bunu yapmakla yükümlü ise veya sizin bu minvalde rızanız mevcut ise gerçekleştirilebilir.

 

Kişisel verilieriniz, ticari faaliyetlerimizi yerine getirebilmemiz ve sürekliliğini sağlayabilmemiz, dış kaynaklı ürün ve hizmetleri sağlayabilmemiz, şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejileri tasarlayabilmemiz, talepleri kapsamı ile sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının incelemesine sunabilmemiz, şirketimiz politikalarına uyum ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla yurt içinde bulunan şirketimizin işbirliği içinde olduğu şirketlere, birlikte çalıştığımız hizmet sağlayıcılarına, tedarikçilerimiz ve pazar araştırma şirketleri gibi hizmetlerinden faydalandığımız ve faydalanabileceğimiz veya işbirliği ilişkisi içinde olduğumuz üçüncü kişilere mevzuatta belirtilen koşullara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Söz konusu kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimizi yerine getirebilmemiz ve sürekliliğini sağlayabilmemiz, dış kaynaklı ürün ve hizmetleri sağlayabilmemiz, şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejileri tasarlayabilmemiz, şirketimiz politikalarına uyum ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ilgili  diğer ülkelerde bulunan şirketimizin işbirliği içinde olduğu şirketlere, birlikte çalıştığımız hizmet sağlayıcılarına, tedarikçilerimiz ve pazar araştırma şirketleri gibi hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği ilişkisi içinde olduğumuz üçüncü kişilere mevzuatta belirtilen koşullara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Grenke Türkiye, tarafından;

 

 • İnternet sitesi,
 • Muhtelif sözleşmeler,
 • Her türlü bilgi formları,
 • Anketler,
 • İletişim formları,
 • Sosyal medya uygulamaları, ve

 

burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yazılı veya elektronik kanallar yoluyla açık rızanız ile toplanabilmektedir.

 

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin ilgili kanunlar kapsamında sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla toplanmaktadır. Mevcut ve potansiyel internet kullanıcılarımız ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla sözleşmesel veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle işletme konumuzun gereği olarak toplanmaktadır.

 

İlgili kişilerin kişisel verilerinin elde etme hukuki sebepleri her olay özelinde değişiklik gösteriyor olsa da, KVKK madde 5’te bu sebepler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

 

 • Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması
 • Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 

6. İnternet Sitesinde Veri Toplanması ve Kullanıma Tahsis Edilmesi

İnternet sitesi kullanıcıları, internet sitesinden kimliklerini açıklamadan da yararlanabilmektedir. İnternet sitesine eriştiğinizde standart olarak topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları “Ağ Sunucusu Veri Günlüğü” başlığı altında 7. maddede bulabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş hizmetlerimizden birine kaydolmanız durumunda (örneğin Online Kayıt), adınız ve diğer kişisel bilgileriniz sizden istenecektir. Tarafınızca verilen tüm kişisel verileri söz konusu veriyi bize sağlama amacınıza uygun olarak, sizin taleplerinizi işleme koymak amacıyla kullanmakta ve işlemekteyiz.

 

Aksi belirtilmedikçe, verilerinizi, talebinizi yerine getirmek adına veya  meşru çıkarlarımıza dayanarak aşağıda belirtildiği şekilde işlemekteyiz:

 

a. Kullanım verisi

 

Bir sayfaya giriş yaptığınız ve siteden bir dosya indirdiğiniz her seferde, süreç esnasında genel veriler giriş kayıtlarının tutulduğu dosyaya kendiliğinden kaydedilir. Bu veri, web sitemizin geliştirilmesi ve ağ içerisinde ve birden fazla cihazda internetteki farklı sitelere yönelik ilgileriniz doğrultusunda şekillendirilmiş içerik sağlanması adına tarafımızca kullanılmaktadır. Bu sürecin bir parçası olarak, kullanım verisi ile kişisel veri birleştirilmemiştir. Verinizi, tarafımıza ibraz etmeye karar vermeniz halinde, bu veri giriş süreci boyunca güvenli bir şekilde yedeklenecektir. Bu durum, sistemimizde saklama yapılması hallerinde de uygulanacaktır. Güvenlik nedeniyle, IP adresinizi muhafaza etmekteyiz. Bu adrese, meşru menfaat bulunması halinde erişilebilecektir.

 

Tarayıcı geçmişinizi kayıt altına almamaktayız. Üçüncü kişilere veri transferi veya başkaca bir değerlendirme, bu doğrultuda yasal bir yükümlülük bulunması halleri haricinde söz konusu olmayacaktır.

 

Aşağıdaki detaylıca sayılan veri kayıtları, her erişim sağlandığında kaydedilecektir:

 • Kullanılan cihaz
 • Giriş yapılan dosyanın adı
 • Giriş tarihi ve zamanı
 • Zaman dilimi
 • Transfer edilen verinin hacmi
 • Girişin başarılı olup olmadığına ilişkin rapor
 • Kullanılan ağ tarayıcısının tanımı
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Önceden ziyaret edilen site
 • Sağlayıcı
 • Kullanıcının IP adresi

 

b. İletişim formları ve diğer talepler

 

İletişim formlarımız yoluyla gelen talepler bağlamında mümkün olan en iyi tavsiyenin verilebilmesi amacıyla, Grenke Türkiye talebinizi işleyebilmek adına veya daha sonra başkaca bir iletişimin gerekli olması halinde verilerinizi kaydedecektir.

 

İletişim formu veya diğer talepler kapsamında  e-posta, telefon veya posta yoluyla iletişime geçilmesini açıkça kabul etmeniz halinde, Grenke Türkiye’ye gelecekte, güncel ürünler ve hizmetler hakkında telefon, e-posta veya posta yoluyla sizi bilgilendirme hakkını tesis etmiş olmaktasınız. Size haber bültenimizi göndermek amacıyla verilerinizi saklama hakkımız bulunmaktadır. İlaveten, haber bültenine kaydınıza ilişkin herhangi bir tereddüt yaşanması halinde delil teşkil etmek üzere e-mail adresinizi ve kayıt tarihinizi saklayabiliriz. Verilerinizin saklanmasının hukuki dayanağı, KVKK’nın 5. maddesinin 1 (ç) bendi kapsamında aboneliğinize onay verdiğinize ilişkin delilleri saklama yükümlülüğümüzdür. Verilerinizin reklam amaçlı kullanılmasına her zaman itiraz edebilir veya haber bülteninin alt bölümünde bulunan abonelikten ayrıl linkine tıklayarak haber bülteni aboneliğinden çıkabilirsiniz.

 

Haber bülteni aboneliğine rızanız olmaması halinde, talebiniz değerlendirildikten sonra verileriniz silinecektir. Hukuki veya başkaca öngörülen bir saklama yükümlülüğünün bulunması halleri saklıdır.

 

İletişim formları çerçevesinde, Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Posta Kodu 40387, 3504 AD Utrecht, Hollanda adresinde bulunan ORACLE Nederland B.V. tarafından sağlanan Eloqua hizmetinden faydalanmaktayız. Verilerin Eloqua tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Çerez Aydınlatma Metni'ndeki ilgili başlığa bakınız. 

 

c. Kayıt

 

Kaydınız sırasında ibraz edilen veriler, yalnızca hizmetlerimizden faydalanmanızı mümkün kılmak adına kullanılacaktır.

 

Kayıt sürecinde aşağıdaki veriler toplanmaktadır:

 

 • E-posta adresi
 • Kullanıcı adı
 • Şifre

 

d. Haber Bülteni

 

Haber bültenlerimizin tarafınıza ulaştırılması için isminizi ve e-posta adresini bildirmeniz gerekmektedir. Bununla birlikte zorunlu olmayan başkaca bilgileri de yükleyebilirsiniz. Söz konusu verileriniz açık rızanız alınarak işlenecektir.

 

E-posta adresinizi yüklemenizin ardından, belirtmiş olduğunuz e-posta adresine, e-posta adresinizin doğrulanması için gönderilecek onay linkine tıklamanız gereken bir e-posta alacaksınız.

 

Verileriniz tarafımızca yalnızca haber bültenimizin gönderilmesi için kullanılacaktır. İlaveten, tereddüt halinde haber bültenine kaydınızın bulunduğunun ispatlanabilmesi adına kayıt yaptırmış olduğunuz tarih ve e-mail adresiniz de tutulacaktır. Verilerinizin saklanmasının hukuki dayanağı, KVKK 5. Maddesinin 1(ç) bendi kapsamında aboneliğinize onay verdiğinize ilişkin delilleri saklama yükümlülüğümüzdür.  Ayrıca haber bültenimizin başarısını ölçmek için haber bülteninin açılıp açılmadığı, ne zaman açıldığı ve hangi bağlantıların tıklandığı gibi verileri topluyoruz.

 

Haber bültenimizin gönderilmesi amacıyla, Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Posta Kodu 40387, 3504 AD Utrecht, Hollanda adresinde bulunan ORACLE Nederland B.V. tarafından sağlanan Eloqua hizmetinden faydalanmaktayız. Eloqua aracılığı ile gönderilen haber bültenleri takip teknolojilerini kullanmaktadır. Bu verileri asıl olarak, e-postalarımızın açılıp açılmadığını ve hangi bağlantılara tıkladığınızı takip ederek hangi konuların ilginizi çektiğini bulmak için kullanırız. Daha sonra bu bilgileri size gönderdiğimiz e-postaları ve sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek ve bunları mevcut izleme veya profilleme bilgilerine bağlamak için kullanırız. E-posta programınızdaki resimlerin görüntülenmesini varsayılan olarak devre dışı bıraktıysanız, e-postalarınızı takip edemeyiz. Ancak bu durumda haber bülteni tam olarak görüntülenmez ve tüm özelliklerini de kullanamayabilirsiniz. Görüntüleri manuel olarak görüntülediğinizde ise, yukarıda belirtilen takip teknolojisi yeniden devreye girecektir. Eloqua'yı kullanma hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Çerez Politikası’ndaki ilgili başlığa bakınız.

 

Haber bülteninin alt kısmında yer alan abonelikten ayrıl bağlantısına tıklayarak dilediğiniz zaman haber bülteni aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz. İlaveten, haber bültenlerimizin verimliliğini ölçebilmek amacıyla, haber bültenlerimizin açılıp açılmadığına; açıldıysa hangi linklere tıklandığına dair verileri toplamaktayız.

 

Haber bültenlerimizin gönderilmesi amacıyla, Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Posta Kodu 40387, 3504 AD Utrecht, Hollanda adresinde bulunan ORACLE Nederland B.V. tarafından sağlanan Eloqua hizmetinden faydalanmaktayız. Eloqua yardımıyla gönderilen haber bültenlerinde takip teknolojisi kullanılmaktadır. Bu veirleri öncelikle haber bültenlerinin açılıp açılmadığı; açıldıysa hangi linklere tıklamış olduğunuzu bilmek adına kullanıyoruz. Ardından elde etmiş olduğumuz bu bilgiler sayesinde, size göndermiş olduğumuz e-postaları ve Hizmetleri geliştirmek adına kullanıyoruz. Varsayılan ayarlarınızda görsellerin görüntülenmesine ilişkin ayarlarınız aktifleştirilmediyse e-postalarınızı takip edemeyeceğiz. Bu durumda, haber bülteni tam olarak görüntülenemeyecek ve bütün özellikleri kullanamayacaksınız. Manuel olarak görsellere ilişkin ayarları değiştirmeniz ve görüntülemeniz halinde, yukarıda bahsedilen takip teknolojisi yeniden devreye girecektir.

 

e. Harici İçeriklerin İnternet Sitesine Entegrasyonu

 

İnternet sitemiz içerisinde yer alan ve doğrudan oynatılabilen harici içeriklerinin kaynağı YouTube olup, bu içeriklerin oynatılması halinde Youtube sitesine yönlendirilmeniz gerçekleştirilmektedir. Yerleştirilen bu harici içeriğin tamamı "genişletilmiş veri koruma modu" ile yerleştirilmiştir, yani YouTube'un kendi beyanına göre, bu içeriğin oynatılması, içerik ile ilgili olarak kullanıcılara gösterilen reklam ve pazarlama içeriklerinde herhangi bir özelleştirilme yapılması için kullanılmaz. Ancak tarafımızın bu taahhüt bakımından bir müdahalesinin ve yetkisinin bulunmadığını  belirtmek isteriz.. YouTube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’da yer alan "Google" şirketinin bir hizmetidir

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizin korunmasını artırmak için, harici içerik başlangıçta devre dışı bırakılır ve "2 tıklamalı çözüm" adı verilen bir yöntemle sayfaya entegre edilir. Bu entegrasyon, internet sitemizin bu tür videoları içeren bir alt sayfasını açtığınızda YouTube sunucuları ile doğrudan bağlantı kurulmamasını sağlar. Bu bağlamda, yalnızca harici içeriğini etkinleştirdiğinizde tarayıcınız YouTube sunucularıyla doğrudan bağlantı kurar.

 

Harici içeriğinin oyanatılmasını kabul ettiğinizde YouTube, internet sitemizin ilgili alt sayfasına eriştiğiniz bilgisini alır, bu çerçevede IP adresi ve zaman damgası gibi temel veriler iletilir. Bu aktarım, YouTube'un oturum açtığınız bir kullanıcı hesabı sağlayıp sağlamadığına veya herhangi bir kullanıcı hesabının mevcut olup olmadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Bağlanmakta olduğunuz internet tarayıcısı üzerinden YouTube'da oturum açtıysanız, verileriniz doğrudan hesabınız ile ilişkilendirilecektir. Verilerinizin YouTube profilinizle ilişkilendirilmesini istemiyorsanız harici içeriği  etkinleştirmeden önce oturumunuzu kapatmanız gerekir. YouTube, verilerinizi kullanım profilleri olarak saklar ve bunları reklamcılık, pazar araştırması ve/veya web sitelerini ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlamak amacıyla kullanır. Bu tür bir değerlendirme özellikle (oturum açmamış kullanıcılar için bile) ihtiyaca dayalı reklam sağlamak ve sosyal ağdaki diğer kullanıcıları web sitemizdeki faaliyetleriniz hakkında bilgilendirmek için yapılır. Bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz, fakat bu verilerin işlenmesi bakımından şirketimiz ne Veri Sorumlusu ne de Veri İşleyen sıfatını haiz olmadığı için, bu hakkı kullanmak için YouTube veya Google ile iletişime geçmelisiniz.

 

YouTube tarafından toplanabilecek bu veriler, güvenli olmayan bir üçüncü ülke olarak ABD'de de bulunan Google sunucularında depolanır. Bu durumlar için YouTube, kendisine mülga AB-ABD Gizlilik Kalkanı'na karşılık gelen bir standart belirlediğini ve uluslararası veri aktarımı için geçerli veri koruma yasalarına uymayı taahhüt ettiğini iddia etmektedir. YouTube ile amacı üçüncü ülkelerde uygun bir veri koruma düzeyini sürdürmek olan standard sözleşme maddeleri üzerinde anlaşma sağlanmaktadır.

 

YouTube tarafından veri toplama ve işlemenin amacı ve kapsamı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google'ın gizlilik politikasına bakın. Orada ayrıca haklarınız ve gizliliğinizi korumak için seçenekler hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

 

7. Sosyal Medya Sitelerinin Sosyal Eklentilerin Kullanımı

Grenke, internet sitesinde Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA tarafından işletilen Facebook; LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 USA tarafından işletilen LinkedIn; ve Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA tarafından işletilen Twitter; Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA tarafından işletilen Instagram sosyal ağlarının sosyal eklentilerini (“Eklentiler”) kullanmaktadır.

 

İnternet sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ederseniz, başlangıçta bu eklentiler işlevsizdir. İnternet sayfasında yer alan eklenti tuşunu tıklamadığınız sürece eklentiler işlevsel hale gelmeyecektir. Eklentileri etkili hale getirerek, bu sosyal ağlar ile bağlantı kurmanız durumunda ise bunlara veri aktarımı için onay bildirmiş olursunuz. Bu sosyal ağlarda oturumlarınızın olması halinde, sosyal ağlar bu ziyareti ilgili sosyal ağdaki hesabınızla ilişkilendirebilecektir. İlgili tuşa basmanız durumunda, bu tuşa karşılık gelen bilgi, tarayıcınız tarafından doğrudan ilgili sosyal ağa aktarılacak ve orada saklanacaktır.

 

Eklenti sağlayıcı, kullanım profilleri olarak bu bilgileri saklar ve reklam, pazar araştırması ve/veya kişiye özel internet sitesi tasarımı amaçlarıyla kullanır. Bu değerlendirme özellikle (giriş yapmamış kullanıcılar için de geçerlidir) ihtiyaca yönelik reklamcılıkta ve internet sayfamızdaki faaliyetlerinizle ilgili diğer sosyal ağ kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla kullanılır. Bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına ilişkin itirazda bulunabilirsiniz; ilgili eklenti sağlayıcı ile bu itirazın yerine getirilmesine dair iletişime geçmelisiniz.

 

Söz konusu sosyal ağların internet sitesi aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız internet sitemizi ziyaret etmeden önce bu sosyal ağlardaki oturumlarınızı kapatmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 

Ayrıca, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland tarafından sağlanan “Google Maps” hizmeti, haritalarımıza entegre edilmektedir. Açık rızanız olması halinde, söz konusu uygulamaya ilişkin olarak kişisel verileriniz işlenecektir.

 

8. Çerezler ve Kullanılan Benzer Teknolojiler

Pek çok internet sitesinde olduğu gibi biz de internet sitesinde sizi internet sitemizde sunduğumuz hizmetlerde tanımak, hizmetlerimiz özelinde ve haricinde ilgi alanlarınız hakkında bilgi sahibi olmak, güvenliği arttırmak, hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek gibi amaçlarla mobil uygulama tanımlayıcıları gibi çerez ve benzeri teknolojiler kullanabilmekteyiz. Çerezler, internet sayfası sunucusu tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsüne iletilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler aracılığıyla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi bazı veriler otomatik olarak elde edilebilmektedir. Çerezler programların çalıştırılmasında veya bilgisayarınıza virüs gönderilmesi için kullanılamaz. Çerezlerin içerdiği bilgiler sayesinde internet sitelerimizin doğru şekilde görüntülemenizi sağlayabilmektedir.

 

İnternet tarayıcıları, siz tarayıcı ayarlarınızı değiştirmediğiniz durumda çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Çerez kullanımını tarayıcı ayarlarınızdan yönetebilir ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilirsiniz. Çerezleri kabul etmeseniz bile internet sitemizi görüntülemeniz mümkündür. Ancak çerez kullanımını tarayıcı ayarlarınızdan durdurduğunuzda internet sitemizin bazı özellikleri çalışmayabilecektir. Çerezlere izin verseniz de vermeseniz de internet sitemizi kullanırken topladığımız yukarıda açıklanan verileriniz sizin onayınız olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

 

9. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İşlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

10. Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda buna ilişkin taleplerinizi, Grenke Türkiye’ye, kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat veya mevzuata uygun olarak (noter vasıtasıyla) Levent Büyükdere Cad. APA GIZ Plaza No:191, D:9, 34330 Beşiktaş, İstanbul adresimize iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Grenke Türkiye için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

11. Veri Güvenliği

Grenke Türkiye, KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin olanaklar elverdiği ölçüde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla teknik ve idari tedbirleri almıştır. Bulundukları pozisyon veya görev itibarı ile kişisel verilere erişme yetkisi olanlar tarafından, yetkilerini aşmak ve/veya yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle, kişisel amaçlara veya nedenlere bağlı olarak işleme amacı dışında söz konusu kişisel verilerin işlenmesi ve/veya bu verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasının önlenmesi amacıyla olanaklar elverdiği ölçüde gerekli teknik ve idari önlemler alınmıştır.

 

 

12. Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

İnternet sitesi, diğer internet sitelerine bağlantılar içerebilmektedir. Bu sitelerin operatörlerinin kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri konusunda bilgi sahibi olmadığımızı ve verilerinizi koruduklarını taahhüt etmediğimizi hatırlatmak isteriz. Grenke Türkiye, internet sitesinde bağlantı verilen diğer internet sitelerinin içeriklerinden sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı internet sitelerinin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

 

13. Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler

İşbu “Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, yeni hizmetlerin sunulması ve yürürlükteki yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla gerektiğinde değiştirilecektir.